Themida

občianske združenie
(Themida, alebo aj Themis, Temis)  je grécka bohyňa nebeského alebo prirodzeného poriadku (v prírode aj medzi ľuďmi).

Kto sme

Cieľom občianskeho združenia Themida je podpora a rozvoj občianskych komunít, realizácia aktivít na miestnej i regionálnej úrovni v oblasti životného prostredia, vzdelávania, športu, kultúrno-spoločenskej a sociálnej činnosti pre všetky generácie, budovanie a podpora susedstva, komunitno-komunálnych centier, organizovanie aktivít pre deti, rodičov a seniorov, podpora sociálnej inklúzie.

 

 • Organizovanie pobytov, táborov, kurzov, besied, školení, prezentácií, výstav, vzdelávacích programov, športových a kultúrnych podujatí pre deti, mládež, rodiny, seniorov.

 • Organizovanie aktivít a brigád s cieľom skvalitnenia a zlepšenia životného prostredia v obci a komunite.

 • Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a realizácia publikačnej a vydavateľskej činnosti.

 • Spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov, grantov a dotácií.

 • Presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva a štátnych orgánov k otázkam zdravého životného prostredia, lokálpatriotizmu, spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života v obci a regióne.

 
Staráme sa
 • OZ Themida bol od r.  2016 do r. 2020 prevádzkovateľom detkého ihriska v lokalite Panónsky Háj 3 (PH3), ktoré vybudoval majiteľ pozemku na vlastné náklady. OZ zabezpečovalo čistotu, kosenie, vyčistilo, zarovnalo a zatrávnilo  hernú plochu, vysadilo kríky na tienie. 

 • OZ Themida vybudovalo parky v centrálnej časti Čiernej Vody pri Coop Jednota, upravilo kruhový ostrovček, vybudovalo park na Triblavinskej (vysadilo strom "Zuzanu", osadilo šachový stôl...), vyčistilo rigol a vysadilo "mokrú záhradu"....

 • OZ Themida je prevádzkovateľom www.pomahamesi.sk, webstránky, ktorá pomáha obyvateľom Chorvátskeho Grobu, Čiernej Vody a okolia sa zorientovať v ponúkaných službách a prevádzkach v  obci a blízkom okolí. Budeme radi, ak nám svojou pripomienkou či nápadom pomôžete (a hlavne svojím susedom) skvalitniť informácie na tejto stránke.

 

Nemáme čo skrývať, preto sme zriadili transparentný účet v Slovenskej sporiteľni, kde si môžete pozrieť príjmy a výdavky  občianskeho združenia.

 

číslo účtu: SK 7509 0000 0000 5116 982811

Za finančné príspevky a podporu ĎAKUJEME.

Pomôcť OZ Themida môžete aj formou 2% z daní:

sme zaregistrovaní pre rok 2020

https://www.notar.sk/Úvod/Notárskecentrálneregistre/Poberatelia2zdane–vyhľadávanie/Poberatelia2zdane–detail.aspx?id=9846

Všetky vaše dary budú použité výlučne na realizáciu projektov v obci.

Naše financie sú transparentné
Čo sme už urobili

2020

 • jar - projekt "Mokrá záhrada" na Pezinskej ulici pri autobusovej zastávke

 • jar - projekt "Zazeleňme si ihrisko" na Panónskom háji 3

2019

2018

2017

 • jar, jeseň - príprava projektov a grantov

 • máj - úprava ostrovčeka v obci, výsadba rastlín a kríkov

 • jún - úprava dvoch parčíkov v centre obce, výsadba stromčekov

2016

 
 
Kontakt

OZ Themida, o.z.

 

Brusnicová 21

900 25 Chorvátsky Grob

 

IČO: 50 35 59 88

číslo transperentného účtu:  SK 7509 0000 0000 5116 9828 11

oz@ozthemida.info

www.ozthemida.info