top of page

Themida

občianske združenie
(Themida, alebo aj Themis, Temis)  je grécka bohyňa nebeského alebo prirodzeného poriadku (v prírode aj medzi ľuďmi).

Kto sme

Cieľom občianskeho združenia Themida je podpora a rozvoj občianskych komunít, realizácia aktivít na miestnej i regionálnej úrovni v oblasti životného prostredia, vzdelávania, športu, kultúrno-spoločenskej a sociálnej činnosti pre všetky generácie, budovanie a podpora susedstva, komunitno-komunálnych centier, organizovanie aktivít pre deti, rodičov a seniorov, podpora sociálnej inklúzie.

 

 • Organizovanie pobytov, táborov, kurzov, besied, školení, prezentácií, výstav, vzdelávacích programov, športových a kultúrnych podujatí pre deti, mládež, rodiny, seniorov.

 • Organizovanie aktivít a brigád s cieľom skvalitnenia a zlepšenia životného prostredia v obci a komunite.

 • Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a realizácia publikačnej a vydavateľskej činnosti.

 • Spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov, grantov a dotácií.

 • Presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva a štátnych orgánov k otázkam zdravého životného prostredia, lokálpatriotizmu, spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života v obci a regióne.

Kto sme
Staráme sa
 • OZ Themida bol od r.  2016 do r. 2020 prevádzkovateľom detkého ihriska v lokalite Panónsky Háj 3 (PH3), ktoré vybudoval majiteľ pozemku na vlastné náklady. OZ zabezpečovalo čistotu, kosenie, vyčistilo, zarovnalo a zatrávnilo  hernú plochu, vysadilo kríky na tienie. 

 • OZ Themida vybudovalo parky v centrálnej časti Čiernej Vody pri Coop Jednota, upravilo kruhový ostrovček, vybudovalo park na Triblavinskej (vysadilo strom "Zuzanu", osadilo šachový stôl...), vyčistilo rigol a vysadilo "mokrú záhradu"....

 • OZ Themida je prevádzkovateľom www.pomahamesi.sk, webstránky, ktorá pomáha obyvateľom Chorvátskeho Grobu, Čiernej Vody a okolia sa zorientovať v ponúkaných službách a prevádzkach v  obci a blízkom okolí. Budeme radi, ak nám svojou pripomienkou či nápadom pomôžete (a hlavne svojím susedom) skvalitniť informácie na tejto stránke.

Stráme sa

Nemáme čo skrývať, preto sme zriadili transparentný účet v Slovenskej sporiteľni, kde si môžete pozrieť príjmy a výdavky  občianskeho združenia.

 

číslo účtu: SK 7509 0000 0000 5116 982811

Za finančné príspevky a podporu ĎAKUJEME.

Pomôcť OZ Themida môžete aj formou 2% z daní:

sme zaregistrovaní pre rok 2020

https://www.notar.sk/Úvod/Notárskecentrálneregistre/Poberatelia2zdane–vyhľadávanie/Poberatelia2zdane–detail.aspx?id=9846

Všetky vaše dary budú použité výlučne na realizáciu projektov v obci.

Naše financie sú transparentné
Čo sme už urobili

2020

 • jar - projekt "Mokrá záhrada" na Pezinskej ulici pri autobusovej zastávke

 • jar - projekt "Zazeleňme si ihrisko" na Panónskom háji 3

2019

2018

2017

 • jar, jeseň - príprava projektov a grantov

 • máj - úprava ostrovčeka v obci, výsadba rastlín a kríkov

 • jún - úprava dvoch parčíkov v centre obce, výsadba stromčekov

2016

Transparent
Urobili sme
Kontakt

OZ Themida, o.z.

 

Brusnicová 21

900 25 Chorvátsky Grob

 

IČO: 50 35 59 88

číslo transperentného účtu:  SK 7509 0000 0000 5116 9828 11

oz@ozthemida.info

www.ozthemida.info

Kontakt
bottom of page