top of page

Súkromné predškolské zariadenia ZARADENÉ do siete škôl a školských zariadení pri MŠVVŠ SR

  • DÚHOVÁ škôlka

Suché miesto 2/A, 900 25 Chorvátsky Grob

Kontakt: p.Čechová

Tel.: +421 908 676 313

www.duhovaskolka.sk

  • BRMBOLEC - súkromná škôlka

ulica Čerešňová 32, 900 25 Chorvátsky Grob

Kontakt: p.Mgr.Vetráková

Tel.: +421 903 271 214

www.brmbolec.com

Súkromné predškolské zariadenia NEZARADENÉ do siete škôl a školských zariadení MŠVVŠ SR

  • GROBČEK - súkromná škôlka

ulica Severná 6, 900 25 Chorvátsky Grob

Kontakt: p.Mgr.Harčariková

Tel.: +421 948 012 256

www.grobcek.sk​​

  • Škôlka Dubáčik

Suché miesto 60, Chorvátsky Grob - Čierna Voda
Tel.:
0949 137 332

www.skolkadubacik.sk

  • Detské centrum Bibo

Dlhá 8/a, 900 25 Chorvátsky Grob

Tel.:0903 181 629 / 0903 864 391

info@dcbibo.sk

www.dcbibo.sk

bottom of page