top of page

Základná škola Javorová alej

  • Základná škola -  Javorová alej, ČV

      https://skolajavorka.edupage.org

      +421 910 488 832


ODHLÁSENIE STRAVY:
do 8:00 hod. cez Edupage 
alebo 

tel: 0910/488 836

Základná škola s materskou školou v Chorvátskom Grobe

 

  • Základná škola  - Školská 4, CHG

       tel: 02/45 996 410 

  • Materská škola - Školská 6, CHG

        tel: 02/45 996 410 

ODHLASOVANIE STRAVY: 
Školská jedáleň - tel:
0911 655 173 - do 7.30. hod. p. J. Hamzová

Kontakty: https://zschgrob.edupage.org/contact/

https://zschgrob.edupage.org

 

Materská škola Javorová alej

  • Materská škola - Javorová alej, ČV

       tel: 0911 964 966 

  • Materská škola -  Rubínova 1, Monar centrum 2.p., ČV

       tel: 0901 708 789 

bottom of page