top of page

Obecný úrad Chorvátsky Grob

 

nám. Josipa Andriča 17

Chorvátsky Grob

tel: 02 322 230 00

www.chorvatskygrob.sk

Kontakty: www.chorvatskygrob.sk/obecny-urad-kontakty.html

(overovanie podpisov - podateľňa OÚ: 02 322 230 00

Poruchy - prevádzka Obecný úrad Chorvátsky Grob 

Tel: 0905 808 934, 0948 883 151

prevadzka@chorvatskygrob.sk

bottom of page