top of page
  • Farnosť Chorvátsky Grob

Správca farnosti Chorvátsky Grob:  ThDr. Mário Orbán, PhD.

 

nám. Josipa Andriča 1
Chorvátsky Grob

tel: 02 459 963 18,  0918 970 895

www.chorvatskygrob.fara.sk/

  • Farnosť Čierna Voda (CHG)

 

Správca filiálky Chorvátsky Grob - Čierna Voda: Cyril Sitár

ul. Na Pasienku 2/A
Chorvátsky Grob - Čierna Voda

tel: 0904 924 178

www.ciernavoda.fara.sk

bottom of page