top of page
Agilita
  • Agilita - vodárenská spoločnosť a.s.
zodpovedný: Ing. V. Augustini,
Tel:
02 54 41 05 04, 0903 25 12 92 
Hlásenie porúch: 0918 541 579, 0917 170 663
faktúry, obchodné odd. : 02 45 52 90 60
info@a-vs.sk
www.a-vs.sk
Polícia
  • Polícia Bernolákovo

Tel: 0961 533 805 (07:30 – 15:30)

Tel: 0961 523 155 alebo 158, 112

AVE
AVE Bratislava, s.r.o. - odpadové hospodárstvo
Senec dispečing 0915 891 451
www.avesk.sk/sk/prevadzky/senec
Blokovanie bankomatových kariet
Poruchy OBEC
  • Poruchy - prevádzka Obecný úrad Chorvátsky Grob 

Tel: 0905 808 934, 0948 883 151 

prevadzka@chorvatskygrob.sk

  
 

Úrady
  • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Krátka 1, Senec
Kontakty: www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530792
bottom of page